Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Sales Supervisor Kênh MT

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể

 • Hiểu chính xác về ý nghĩa, tầm quan trọng & phương pháp thực hiện các kế hoạch kinh doanh.
 • Khả năng hiểu biết để vận hành về các quy trình triển khai kế hoạch kinh doanh.
 • Thực hiện tốt các phương thức triển khai – công cụ thực hiện và thiết lập hệ thống báo cáo hoàn chỉnh.
 • Áp dụng thành công các kỹ thuật & kỹ năng nêu trên vận dụng vào kinh doanh tối ưu.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc Kinh doanh vùng/ miền
 • Cấp trưởng/ phó các phòng ban Kinh doanh, tiếp thị trong doanh nghiệp

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Áp dụng phương pháp Diễn dịch và Quy nạp, phù hợp trình độ & chủ đề khoá đào tạo sau khi khảo sát thực tế các yêu cầu mong đợi từ đội ngũ lãnh đạo và khả năng tiếp nhận của đội ngũ quản lý cấp trung tại doanh nghiệp.
 • Đào tạo linh hoạt theo đề tài thông qua các hoạt động nhóm mang tính thực tiễn cao, dẫn dắt và khơi gợi thảo luận đồng thời phân tích tình huống hoặc các câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế.
 • Giảng viên dẫn giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học làm nền tảng của mục tiêu đào tạo, giảng viên giới thiệu các phương pháp khoa học, logic, chia sẻ & hướng dẫn thực hành các công cụ chuyên sâu, giảng viên sẽ đóng vai trò định hướng, tư vấn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy nhằm phát triển các kỹ năng tự giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.
 • Phương pháp đào tạo mới cũng sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp người học dễ dàng tiếp thu và ứng dụng trong thời gian phù hợp với chuyên đề.

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC: sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartSkills cấp.

 

NỘI DUNG

     1. Tổng quan về Kế hoạch Kinh doanh:

 • Thiết lập kế hoạch là gì ? Ý nghĩa & Sứ mệnh của kế hoạch kinh doanh
 • Tầm quan trọng của kế hoạch:
 • Phân tích 04 thành tố cấu hình nên kế hoạch kinh doanh
 • Mục tiêu kế hoạch
 • Phạm vi kế hoạch
 • Lợi thế cạnh tranh
 • Năng lực cốt lõi.

 

      2. Triển khai kế hoạch kinh doanh:

 • Quy trình triển khai kế hoạch kinh doanh
 • Mục đích và Mục tiêu kinh doanh
 • Triển khai mục đích kinh doanh cho các cấp
 • Phân công mục tiêu các phòng ban
 • Phương pháp triển khai chi tiết các hạng mục
 • Quy trình Theo dõi – Hỗ trợ - Điều chỉnh & Thực hiện

 

     3. Phương thức triển khai kế hoạch:

 • Các nguồn lực triển khai
 • Nhân lực – Vật lực – Tài lực – Thời lực – Trí lực
 • Phương pháp sử dụng ngoại lực
 • Liên danh và liên doanh

 

     4. Công cụ thực hiện kế hoạch:

 • Các công cụ hỗ trợ
 • Công cụ phân công & phân nhiệm hiệu quả (RACI)
 • Công cụ phân tích nguyên nhân (SWOT) & giải pháp tối ưu (WSTO)
 • Công cụ lập kế hoạch chuyên nghiệp (SMART)
 • Công cụ thiết lập trọng số kinh doanh (PARETO)
 • Công cụ quản lý & kiểm tra quy trình (PDCA)
 • Công cụ quản lý chất lượng quy trình toàn diện (TQM)
 • Giải pháp truy tìm nguyên nhân & kết quả (6W1H)

 

     5. Hệ thống báo cáo chuẩn mực:

 • Báo cáo tổng quan
 • Báo cáo xác định kinh doanh
 • Báo cáo dự kiến kết quả tài chính
 • Báo cáo cơ hội tiềm năng thị trường
 • Báo cáo kết quả kế hoạch kinh doanh
 • Báo cáo đội ngũ quản lý & nhân sự thực hiện
 • Báo cáo đầu tư & thời điểm dự kiến hoàn vốn
 • Báo cáo các hạng mục phụ lục có liên quan

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code